gezen ayağa taş değer veya dolar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gereksiz yere gezen kişi, kendisine zararı dokunacak şeylerle karşılaşır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-zen a-ya-ğa taş de-ğer veya do-lar