gezeleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gezelemek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelin ve damadın düğünden sonra akrabalarına yaptıkları ziyaret


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ze-le-me