gezegen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "gezegen yılı" "dış gezegen" "iç gezegen" "küçük gezegen" "gezegenler arası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ze-gen