ne demek?

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı; seyyare, planet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Kullanımı;

"Gezegenlerin hareketleri nasıl kati bir nizam içinde cereyan ederse rakkaselerinki de öyledir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-ze-gen