geyikgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geviş getirenlerden geyik, alageyik, karaca vb. hayvanları içine alan bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-yik-gil-ler