ne demek?

Geyşa olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gey-şa-lık