gevrek gevrek gülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendine güvenip karşısındakini küçümsemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

neşeli ve kendine güvenli biçimde gülmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gev-rek gev-rek gül-mek