geviş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "geviş getirenler" "geviş getirmeyenler"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-viş