gevelemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi çiğnemeden ağız içinde evirip çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sözü tam olarak ve açıkça söylememek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "evelemek gevelemek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ve-le-mek