gevşetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sertlik ve gerginliğini bozmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Rahatlatmak, sakinleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "gergevşet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gev-şet-mek