gevşeme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gevşemek işi, relaks

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi, diyastol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, biyoloji"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Para piyasasında değer yitimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi. "(zıt anlamlısı: gerilme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin ve gerilen kasların normal duruma gelmesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gev-şe-me