gevşeklik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gevşek olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgisiz, kayıtsız davranış

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyuşukluk, kesiklik, rehavet

İlişkili birleşik kelimeler; "ağzı gevşeklik" "belgevşekliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gev-şek-lik