germanyum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6, yoğunluğu 5,46 olan, 937,4 °C'de eriyen, kalay ve silisyumu andıran, az rastlanan bir element "(simgesi Ge)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca germanium


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-man-yum