gerisin geri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geldiği yere veya ters yöne doğru, gerisin geriye

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniden, tekrar, bir daha


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-sin ge-ri