gerim gerim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Böbürlenmek` anlamındaki gerim gerim gerinmek deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rim ge-rim