gerilim ölçümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvılardaki yüzey gerilimlerini belirleme işi, tansiyometri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teknik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mekanik gerilim niceliğini, birtakım ölçü araçlarından yararlanarak belirleme, tansiyometri


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-lim öl-çü-mü