gerilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geri olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İdrak etme yeteneğinde veya okul başarılarında yaşına göre geri kalma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "zekâ geriliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-lik