gerileyici benzeşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: çarşanba > çarşamba gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-le-yi-ci ben-zeş-me