geriletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geriletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geriletmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-le-te-bil-mek