gerilemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geri çekilmek, geriye çekilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Daha aşağı bir dereceye düşmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-le-mek