geriden geriye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizlice, sinsice

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzaktan, yakın bir ilgi göstermeyerek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri-den ge-ri-ye