ne demek?

Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek, silah sağlama vb. çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü; ikmal, lojistik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim askerlik

Hecelenişi / Hecelemesi;

geri hiz-met

Ordunun türlü gereksinimi ile ilgili işlerin bütünü