geri hizmet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek, silah sağlama vb. çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, ikmal, lojistik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ordunun türlü gereksinimi ile ilgili işlerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ri hiz-met