gergi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Perde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-gi