gergef ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça kār + Arapça keff


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-gef