gerektirim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirlenim. "(Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, determinasyon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rek-ti-rim