gerekmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Öksürüğüm geçmeyince doktora gitmem gerekti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rek-mek