gerekli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rek-li