gerekçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerektirici sebep, esbabımucibe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mantık,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rek-çe