gerebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Germe ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Germeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Germe becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-re-bil-mek