gerdirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerdirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerdirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-di-re-bil-mek