gerdel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca gerdel

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-del