gerdan kırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

naz ile boynu başla birlikte iki yana oynatarak kırıtmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

boynu, başı geriye oynatarak büyüklük taslar bir durum almak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-dan kır-mak