gerçeklemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin doğruluğunu herhangi bir şeyle ortaya koymak, doğrulamak, teyit etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çek-le-mek