gerçekleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleştirmeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çek-leş-ti-re-bil-mek