gerçek sayı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çek sa-yı