gerçek kişi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hukuk bakımından birey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimse olarak var olan kişi


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çek ki-şi