gerçek dışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan, gerçeğe aykırı, hilafıhakikat, irrealist

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çek dı-şı