gerçeküstücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeküstücülükten yana olan, sürrealist

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeküstücülükle ilgili olan "(görüş, eser vb.)", sürrealist


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-çe-küs-tü-cü