geometrik yer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı özellikleri olan noktaların oluşturdukları çizgi veya yüzey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-omet-rik yer