geometrik dizi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-omet-rik di-zi