ne demek?

Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim matematik

Kullanımı;

"2, 4, 8, 16 dizisi geometrik bir dizidir ve ortak çarpan denilen değişmez oranı 2'dir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-omet-rik dizi