geometrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca géométrique

İlişkili birleşik kelimeler; "geometrik çizim" "geometrik dizi" "geometrik yer"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-omet-rik