genosit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soykırım. "(Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-no-sit