genleşme katsayısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Isının 1 derece yükselmesi sonucunda herhangi bir cismin uzunluk, yüzey, hacim biriminin artma miktarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gen-leş-me kat-sa-yı-sı