genişletme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genişletmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konuyu, ayrıntılarını katarak geliştirme

Özelliği / Tipi / Türü; "edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-niş-let-me