genişletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genişletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genişletmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-niş-le-te-bil-mek