geniş zaman sıfat fiili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -ir, -er, -mez ekleriyle kurulan sıfat-fiil.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-niş za-man sı-fat fi-ili