geniş zaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten, -r, -ir veya -er ekiyle kurulan zaman: Başlar "(başla-r)", geliriz (gel-ir-iz), severim (sev-er-im) gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "geniş zaman görünümü" "geniş zaman sıfat-fiili"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-niş za-man