geniş görüşlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuları çok yönlü değerlendiren "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-niş gö-rüş-lü