genelleştirme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel duruma getirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tek tek veya özel durumlardan genel bir yasanın, önermenin çıkarılması, tamim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel-leş-tir-me