genelge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel-ge