genel yazman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel sekreter. "(Bazı kamu kuruluşlarında, siyasi partilerde veya büyük özel kuruluşlarda yönetim işlerini yürüten görevli, umumi kâtip)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel yaz-man